07:49
04 tháng 2 ‘23, ngày thứ bảy
Enter
Enter
Enter
14 100
  • 0
  • rating = 100%

Liên kết thú cưng trong mơ

Ở một đất nước xa xôi, vật nuôi ma thuật sống, từng được phát minh bởi chủ sở hữu nhỏ của chúng. Họ đã bị giam cầm cho phù thủy, và chỉ có bạn mới có thể chia chúng trong trò chơi trực tuyến Dream Pet Link. Để giải phóng chúng khỏi bị giam cầm, hãy tìm cùng một vật nuôi và kết nối chúng bằng một đường dây. Chỉ những vật nuôi từ rìa cánh đồng mới có thể được miễn phí.

Thêm bình luận

Trò chơi liên quan

Tìm kiếm hàng đầu

«